onsdag 16. april 2008

Ruff love..

Er det noen av dere der ute som har lest Susan Garretts "Ruff love"?

Jeg er akkurat ferdig med boken og syntes den er en meget god "reminder" på hvor flinke vi er til å la hundene våre forsterke egen atferd (ønsket eller uønsket), hvor lite flinke vi er til å tenke på dette i vår hverdag - hvor lite flinke vi er til å bruke/kontrollere situasjoner i hverdagen til vår fordel og hvordan dette kan påvirke vårt samarbeid med hunden!!
Susan bruker slagordet "positive is not permissive" (å være positiv er ikke å være ettergivende) og understreker med dette at det å trene positivt gir resultater hvis du klarer å være konsekvent samt begrense de uønskede belønningene (for uønsket atferd) din hund selv oppnår gjennom deg eller miljøet. Hunder gjør rett og slett det de opplever som lønnsomt/belønnende!
Hovedfokus for boka er at all atferd har en konsekvens og at det er vår oppgave å kontrollere disse til vår fordel. Vi må aldri glemme at de belønninger hunden ofte oppnår gjennom miljøet, som det å løpe etter katt eller det å leke med andre hunder, ofte er mer forsterkende enn de belønninger vi bruker. En godbit lar seg ofte ikke måle med en spennende lukt eller andre hunder. Gjennom det å manipulere og kontrollere hundens miljø, slik at vi oppnår kontroll over forsterkerene, kan vi benytte disse godene aktivt i vår trening med hunden og gjennom dette belønne riktig atferd!
(For mer om dette les: "When pigs fly hunder" i Siv sin blogg, 6 april og 15 april )
Vi må derimot være konsekventede dersom vi som hundeeiere skal klare å "hjernevaske" våre hunder på det faktum at den må henvende seg til OSS for alt som er artig og stas, og det er her vi ofte kommer til kort.
Bur blir i boka mye brukt for å kontrollere hva hunden foretar seg, slik at den ikke oppnår et "gode" uten eiers initiativ. All lek og positiv trening skal igangsettes av eier(det er sammen med "mamma/pappa" de artige tingene skjer) og gjennom dette skal hundens bånd og fokus til eier bli sterkere.
For all del, jeg ser uten tvil hvor effektivt et slikt program vil være når det kommer til å rette hundens fokus på eier, det er jo tross eier som kontrollerer ABSOLUTT alle goder. Ingen ting er lenger "gratis" for hunden, all aktivitet settes igang av eier og all belønning må være et resultat av en ønsket handling. Hunden vil etterhvert få tilbake enkelte goder som det å være løs i hjemmet, men dette først på et stadie av treningen der du er blitt helt sentral i forhold til hundens fokus og hverdag.
Jeg syntes dette uten tvil er en meget god bok, dersom man ser bort fra den omfattende bruken av bur. I tillegg til dette tror jeg det kan være vanskelig for den "vanlige hundeeier" å iverksette alle tiltak samt følge disse konsekvent. Det blir mye å holde rede på på en og samme gang. Jeg anbefaler derimot alle å lese boken for å få en forståelse for hvorfor det ofte ikke blir som vi hadde tenkt i hverdagen- og i vår trening med hund. Det å virkelig forstå hvordan all atferd har en konsekvens er et viktig aspekt for en hundetrener å ha i bakhodet i all sin omgang med hunden!!
En liten digressjon: Det blir i boken brukt endel haltigrime, noe jeg så absolutt ser har noe for seg dersom man har problemer med trekking i bånd, utfall etc. på voksen hund. Det jeg derimot ikke ser er nødvendigheten av å bruke dette på en valp der uønsket atferden enda ikke er etablert og der du kan jobbe systematisk og forebyggende gjennom å forsterke den korrekte og ønskede atferden.
Vel, tilbake til der jeg slapp: Jeg har ingen problemer med å benytte store deler av dette programmet, den benytter utelukkende positive metoder og har en grunnsolid filosofi bygget på læringsteoretiske prinsipper jeg står inne ved. Jeg vil faltisk gå så langt som til å påpeke at jeg uten tvil vil innføre mange av aspektene/ha disse klart i mente når det kommer til vår nye valp. Med en så stor hund som en riesen, men også for alle andre som ønsker å trene aktivt med sin hund, ser jeg viktigheten i det å bygge en forventning til fører kontra alt det andre artige i miljøet. Å bruke burdet i den grad det blir beskrevet i boken vil jeg derimot ikke gjøre, samt at jeg vil legge større vekt på sosialisering og utforskning av nye miljøer.

Jeg anbefaler elle å lese boken, den er en ypperlig "reminder" på hvordan belønning og forsterkning utilsiktet skjer i hverdagen!!
Er det andre som har lest den, og hva syntes isåfall dere??


RUFF LOVE av Susan Garrett

2 kommentarer:

Siv sa...

Så bra du likte det jeg skrev, alltid hyggelig å bli linket til.
Ruff love er uten tvil en bra bok, og hennes andre; "shaping sucsess" er minst like bra, den anbefaler jeg alle å lese.
Kommer til å følge med i bloggen her, du tar opp viktige tema!

Nina sa...

Hei Siv!
Jeg tenkte faktisk jeg skulle hive meg over "shaping sucsess". Jeg ser den ofte henvises til på diverse "agility sider" men regner med at også vi andre, (det trege lydighetsfoklket;))hadde hatt godt av å lese denne! Takk for tipset og takk for hyggelig kommentar!