fredag 30. mai 2008

Puster lettet ut og gleder meg stort!

Nå er jeg rimelig skutt!!
Gi meg heller en 6 timers skole eksamen "any day" enn et slikt rotte race av en hjemme eksamen jeg nettopp har vært gjennom. Jeg vil gå så langt som til å påstå at de som foretrekker hjemme eksamner rett og slett kanskje tar litt i overkant lett på det! (??) Selv har jeg hvertfall sittet 12timer om dagen, bøyd over dataen til krampen tok meg. Stressnivået har vært himmelhøyt... Takk og pris for at jeg har en tolmodig samboer, selv om jeg tror han i sitt stille sinn har vurdert "FLUKT" mer enn èn gang!
Halleluja hvor glad jeg er for å endelig ha levert inn oppgaven!! Nå må en bare smøre seg med tolmodighet....

Ellers må jeg si tiden FLYR avsted..tenke seg til at vi allerede neste helg skal møte lille Maximus. Jeg kan nesten ikke vente.
Denne helgen er det derimot Canis Seminar, skal prøve å få lagt ut noen ord om dette, men må innrømme jeg for øyeblikket har fått min dose data og tastatur!

Legger ut de nyeste bildene av valpene... SE SÅ STORE DE ER BLITT!!
Oppdagelsen av den store verden er i full gang, med nye inntrykk og erfaringer hver dag.søndag 25. mai 2008

Gratulerer

GRATULERER
ALISE OG FUTURO PRONTO
MED 3 PREMIERING PÅ APPORTPRØVE
IDAG 25.05.08

Tettpakket "program"..

Imorgen braker det løs!
Eksamen i -Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet, en 5 dagers hjemmeeksamen, legges ut på emnesidene imorgen og vil mest sansynlig ta for seg enten:
  • Evaluering- undersøkelse, vurdering og utvikling
  • Tilrettelegging
  • Kommunikasjon og rådgivning, eller
  • Samarbeid, team etc.

Eksamen leveres altså inn førstkommende fredag, før jeg i helgen skal delta på Canis sitt seminar her i Oslo. Det skal bli godt med en liten avveksling, men jeg begynner å bli litt engstelig for at jeg har vært i overkant optimistisk da jeg meldte meg på... Jeg har faktisk siste eksamen Onsdagen etter, den 04 Juni. En 6timers skole eksamen, det største faget dette semesteret på 20 vekttall! :/

Det alt dette koker ned til er som dere sikkert skjønner:
jeg vil mest sansynlig ikke oppdatere hyppig de nærmeste ukene.
Som plaster på såret får jeg heller "fleske til" når eksamner er unnagjort, med bl.a. et lite referat med høydepunktene fra Canis seminaret! Helgen etter semniaret vil forresten også bli en høydare med både reise til Trondheim, for å møte vårt nye familiemedlem for aller første gang, og Torger sitt 30års lag!!
Nei, det må en si: den nærmeste tiden er tettpakket med "spenning"!! Gleder meg nesten allerede til ting får roet seg litt, så kjedelig er jeg da! :)

lørdag 24. mai 2008

Hjem kjære hjem

Våknet idag, tittet ut av vinduet og så..... politi.
Gikk på nett og fant dette i Atfenpostens nettutgave
Ja, her bor altså vi.... Vårt hjem kjære hjem!
Ganske fæle saker for bønder innflyttet til byen...
Igjen kommer følelsen av at vi ikke hører hjemme her...

torsdag 22. mai 2008

Kodac moment

Tidlig atferds-utvikling, Del II

Sosialisering
Utviklingsperioden som strekker seg fra ca. 3 til 12 uker kan sies å være de mest inflytelsesrike 9 ukene i valpens liv. Denne perioden er som sagt assosiert med utvikling av sosiale atferdsmønstre, samt at valpen i denne perioden suger til seg erfaringer og kunnskap gjennom omgivelsene rundt seg. Mye av den læringen som skjer gjennom denne tidlige perioden vil danne et varig grunnlag for mange senere voksen atferdsmønstre- eller problemer.

Primær sosialisering (3-5uker)
Gjennom sensoriske intrykk og økt evne til mobilitet/bevegelse trigges en ny interesse for valpene, nemlig sosial samhandling. Da valpene er blitt mer bevisst miljøet kan de nå også reagere og respondere på dette og gir nå emosjonelle uttrykk for velbehag og ubehag.
-Valpene begynner blandt annet å vise mer intense signaler på stress gjennom lyd og kroppslig anstrengelser for å opprettholde kontakt, dersom de blir skilt fra mor eller resten av kullet.
Gruppe/"kull-aktiviteter" begynner å komme til uttrykk og Lindsay mener man rundt denne tiden kan observere kullet framvise en form for mini-flokk atferd. Lekbetont agressiv- og sekual atferd framvises og oppstår hyppig mellom kullsøsknene, i tillegg til at flere rovdyrtrekk kommer til syne. Da kullsøskene bruker mye av tiden på å "jakte", snike, riste og bite på hverandre mener Lindsay at denne perioden kan være en sensitiv periode når det kommer til senere "bite-hemming". Hemningen oppstår gjennom den tilbakemeldingen den enkelte valp får av mor når den dier for hardt og gjennom den tilbakemeldingen valpene får gjennom lek med hverandre.
Lindsay påpeker at denne perioden i valpens liv er spesielt viktig for utviklingen av et stabilt og hengivent temprament. Han mener mye viser til at sosial og emosjonell problematferd hos voksen hund rett og slett kan komme av at man i altfor tidlig alder har fjernet valper fra mor og kullsøsken.
(Mer om dette Lindsay 2000, s.43-44)

I løpet av denne perioden med primær sosialisering begynner også mor å forlate "valpekassen" mer regelmessig og for lengre perioder av gangen. Valpene, som nå beveger seg lettere, forlater nå soveområdet for å "gjøre fra seg" på egenhånd og radiusen for oppdagelsesturer økes dag for dag. Det er her viktig at valpene får muligheten til oppdagelse og at de stadig får flere erfaringer med miljø rundt seg og hva dette kan by på. Valpene er entusiastiske og responderer godt på nye sosiale møter, men syntes å ha en spesiell preferanse mot de individene de kjenner best. Et påfallende atferdstrekk utvikles og viser seg, nemlig logring!
Under den neonatale perioden som jeg skrev om sist er den elektriske aktiviteten i valpens hjerne minimal, men kun et vagt skille mellom våken og sovende tilstand. Under sosialiseringsperioden skjer det derimot dramatiske endringer i forhold til hjerneaktivitet. Ved siden av klare forbedringer i forhold til hjernens funksjoner kan en som jeg tidligere har vært inne på nå også måle og observere emosjonell respons.
Denne emosjonelle responsen vil derimot variere i forhold til utviklingsperioder, og det er blandt annet dette en viser til når en nevner spesielle sensitive perioder.
Ved 5 ukers alder vil blandt annet valpene bli gradvis mer forsiktige og nølende når det gjelder å skape nye sosiale kontakter. Før dette er valpene så og si immune mot varige negative intrykk der de fort kommer over fryktsomme erfaringer uten at de lærer å sky eller unnvike dette permanent. Når denne voksende forsiktige/fryktsomme tendensen derimot har inntruffet vil det ta valpen betydelig lenger tid å komme over negative erfaringer.
En spesielt sensitiv periode for fryktsomme intrykk, og den læring disse eventuelt vil medføre, er en periode rundt valpens 8-10 uke. Denne mer forsiktige perioden som inntreffer ved 5 ukers alder syntes derimot å nå sin topp rundt slutten av sosialiseringsperioden, rundt 12 ukers alder.

Likevel er det anbefalt at valpene kommer til sine nye hjem rundt 7-8 uker gamle.
Denne tidlige utviklingen er en dynamisk prosesst med flere aspekter og prosesser som virker inn på valpenes utvikling på forskjellige måter.
Jeg skal skrive litt om dette i forhold til den sekundære sosialiseringen (6-12 uker) neste gang.. Det blir derimot en liten stund til.. rettere sagt når valpen faktisk er Blitt 6 uker!!

onsdag 21. mai 2008

Engasjerte oppdrettere!

Før vi tok kontakt med vår oppdretter hadde jeg hørt fra flere hold at dette var ildsjeler, ikke bare i forhold til den rasen de har valgt, men også i forhold til deres søken på hundefaglig kompetanse generelt og ikke minst det engasjement de viser sine valpekjøpere.
I telefonsamtaler har jeg selv erfart en god, åpen og trygg dialog, der tonen har vært lett selv når mer alvorlige aspekter ved hundehold er blitt diskutert. Øivind og Børge ga raskt et inntrykk av å være seriøse, veloverveide oppdrettere med stor kunnskap knyttet opp til deres virke som oppdrettere.
Idag da jeg åpnet postkassen fikk jeg på nytt understreket dette gode intrykket!
For hvor mange oppdrettere kjenner dere som bruker tid og energi på å snekkre sammen et valpehefte til sine valpekjøpere? Jeg har hvertfall aldri opplevd maken.
For egen del var det nok ikke så mye nytt i dette heftet (untatt tips rundt trim og pelsstell),
men for nye valpekjøpere inneholdt det uten tvil MANGE gode tips og tok for seg mange av de vanligste/ "mest spurte" spørsmålene.
Tipper dette heftet i tillegg vil gjøre flere av valpekjøperene oppmerksom på hvilke fallgruver en lett kan havne i med valp i familien- og hvordan å unngå disse.
Slikt engasjement imponerer dere!

mandag 19. mai 2008

Tidllig atferds-utvikling, Del I

Ja, jeg ER en nerd! Samboer måtte faktisk riste oppgitt på hodet i går kveld da han fant ut at lesepauser fra eksamenspensum faktisk ble brukt til å lese en diger murstein av en bok: Handbook of applied dog behavior and training, av Steven R. Lindsay. Jeg har enn sålenge satt meg ned med kapittel to i bok/volum èn: Development of behavior.
Kapittelet tar for seg
  • valpens tidlige utvikling
  • hypotesen om de kritiske eller sensitive periodene
  • sosialisering - valpens læren om relasjon, sammenheng og kommunikasjon
  • lekens betydning for sosialiseringen og
  • valpens første møte med prosesser som konkurranse, mestring, tilpassning og kontroll

For hva er vel mer naturlig enn å "følge" valpen vår og sette seg enda bedre inn i disse prosessene, slik at jeg har "oppdatert litt" når valpen først kommer i hus! ;)

Selv om det første "utviklingstrinnet", den neonatale perioden, har noen interresante sider vil jeg hoppe rett til
overgangs perioden (fra 12 til 21 dager) da det er her valpen vår befinner seg akkurat for øyeblikket.
Mange vet sikkert at dette stadiet blir kjennetegnet av en progressiv utvikling av nervesystemet og tiltakende motoriske ferdigheter. I sammenheng med åpning av øyne og ørekanaler fører dette naturlig nok til en større grad av kontroll og valpens første frivillige/forsettelige atferder kommer til syne.
En kan med andre ord si denne perioden preges av enorm forandring og utvikling, valpen beveger seg ut fra en nærmest "kokong liknende" eksistens, uten store inntrykk, til en eksistens med økende sensoriske intrykk og erfaringer.
Selv om det å die er viktig for valpen kommer nå et selvstendig ønske/en selvstendig trang til kontakt til uttrykk. Det å bibeholde og vedlikeholde det velværet og den komforten denne kontakten gir får en økende betydning for valpene.
Men SÅ skjønner dere.. nå skal jeg gi dere noe å tenke på!
Grant og hans kollegaer (1966) foretok en undersøkelse på valpers sosiale respons og kunne gjennom denne undersøkelsen føre bevis for at den sosiale responsen gjennomgår en progressiv utvikling. Gjennom det å måle hjerterytme kunne Gant fastslå at valper i 2 ukers alder (fremdeles i neonatal periode) ikke viser respons på menneskelig klapp og kos. Dette kommer forsåvidt ikke som noen stor overaskelse, men at valper helt opp i 3-4mnd. alder fremdeles ikke viser noe respons på denne såkalte "menneskelige klapp, stryk og kos effekten" kom som et sjokk på meg. Det viser seg altså, ved måling av hjertefrekvens, at denne "menneskelige effekten" , de nedroende kvaliteter assosiert med klapp og kos, IKKE er beviselig eller tydelig før først på slutten av sosialiseringsperioden (ved ca. 4mnd)
Gjett om jeg skal være obs. på dette og foreta et eget lite "eksperiment" på vår valp, rett og slett følge nøye med på om jeg syntes å se noen nedroende effekt med klapp og kos på hyper valp! Når jeg tenker etter syntes jeg derimot å huske at slik "tvangskos" ikke hadde den minste effekt... nå vet jeg det er biologisk betinget, Morro :)
Med starten på sosialiseringsperioden (ved 3 ukers alder) sees derimot en dramatisk forbedring i valpens evne til å lære og ved slutten av overgangs perioden vil valpen erfare en rask utvidelse/økning i mengden sosial og miljømessig stimuli de må bearbeide. Valpene går nå over i en lengre periode der de skal lære å omstille seg til miljøet samt tilegne seg sosial bevissthet og identitet. Det er disse neste ukene som kalles "den kritiske, eller sensitive sosialiseringsperioden"!
Mer om denne senere... nå må det igjen pugges til eksamen!


torsdag 15. mai 2008

Valpebilder...

Dere begynner sikkert å bli temmelig lei bilder av så små valper at man egentlig ikke ser spesielt mye annet enn små, tønneformede "spøkelsesklatter".... problemet er bare at jeg ikke klarer å la være!! Bare se så mye større de er blitt på en liten uke!! ;)
Lover derimot heretter å ta meg selv ordentlig i nakkeskinnet og være litt mer kritisk på hva det er jeg legger ut av bilder på de små!

tirsdag 13. mai 2008

Hvilken kjempe gjeng!!

De siste dagene har jeg tilbragt store deler av tiden oppslukt i pensumbøker,kompendier og notater. Eksamen nærmer seg med stormskritt, til og med i drømme dreier det meste seg om eksamen, teoretikere og hypoteser.
Det er kanskje flere som kjenner seg igjen når jeg sier eksamensforberedelser tar på, særlig dersom man har dårlig samvittighet for tidligere "unnasluntring"! Jeg har nå, for å gjøre bot, stengt meg selv inne i min egen "eksamens-verden", med lange leseøkter, mye kaffe, lite mat og enda mindre frisk luft. (Takk og pris for at jeg har sluttet å røyke!! ) Her skal det jommen meg leses ja, har ikke tid til særlig annet nå!
Jeg møtte på treningsgruppa idag groggy, sliten, ukonsentrert og sulten (glemmer helt å spise) etter å ha sittet nok en dag inne i glodvarm leilighet over bøker og oppgaver. Jeg må vel ærlig innrømme jeg ikke akkurat var fylt til randen av entusiasme når jeg kom til kursplassen, men.. for en fabelaktig gjeng... etter 5 minutter hadde denne pipa fått en annen lyd!
Treningsgruppa møter mannsterke opp, har gjort en kjempe innsats på apporten siden sist, er motiverte og engasjerte.... og vips så er deres engasjement og gode humør smittet over på meg. Dette er litt av en gjeng!
Som toppen på kransekaken fikk jeg idag blomster som luktet NYDELIG og en fin liten vase å sette disse i. TUSEN HJERTELIG TAKK!!!
Lagrene er nå fylt opp med godt humør og ny energi, noe som gjør de neste dagene med eksamenslesning mye lettere å komme seg gjennom!

mandag 12. mai 2008

Anbefalte artikler

Det er en stund siden sist jeg var innom Fanny Gott sin side med artikler og må etter å ha "oppdatert meg" igjen ta av meg hatten for denne damen! Hun gjør greie for- og eksemplifiserer teori på en meget lett forståelig måte, skriver ryddig og oppklarende!
I tillegg til dette er jeg kanskje maks heldig da hun faktisk har skrevet en hel artikkelserie om trening av valp - mot lydighet. Ja, her skal det HELT KLART gjøres noen "dyp-dykk" iløpet av sommeren. Jeg har lenge prøvd å systematisere tankene på "hvor jeg egentlig skal begynne" og så dukker disse artiklene opp både som kilde til inspirasjon, men også som hjelp til å sette system i egne tanker. GENIALT!
I tillegg til artiklene om valpetrening vil jeg på det sterkeste anbefale flere av de andre artiklene, her er det bare å sette igang å lese!
Artiklene finner dere på klickerklok sin hjemmeside. Eller Se her

lørdag 10. mai 2008

Tur til Moss....og enda litt lenger! ;)

Jeg vil takke Anneli og Anette for en utrolig hyggelig tur idag. Det er neimen ikke ofte man har det SÅ trivelig i selskap med personer man akkurat har møtt for første gang, men med flere felles interesseområder ble vi alle fort kjent.
Jeg håper vi snart sees igjen, dette fristet til gjentakelse!
Anette (som forresten skal ha valp fra samme kull som meg) er en helproff hobbyfotograf og tok en hel del fantastiske bilder jeg syntes illustrerer hvor flott vi hadde det i det strålende været. Den flotte, langbente, sorte damen er Anneli´s Riesensnauzer Marte mens den lille søte kvikke blandingen er Tequila, for tiden på besøk hos Anette.
Jeg har fått tillatelse til å "stjele" noen av bildene... resterende finner dere her i Anettes Blogg.

torsdag 8. mai 2008

Nye bider

Legger ut noen nye bilder på valpene. De er nå 1 uke gamle, på dagen!
Om 4 uker skal vi møtes for første gang. Her jeg sitter nå virker det som en evighet til, men tiden går fort. Innen den tid er det 2 eksamner, Canis sitt klikkerseminar med Ken Ramirez og Kathy Sdao samt sporkurs for Din Beste Venn... Ja, den tiden vil nok fly avsted! :/

Kanskje er dette gutten vår?


In "action" ;)

tirsdag 6. mai 2008

Gullfisk i nyhetene

Vet ikke om det er flere som har sett denne fisken på Dagbladet sine nettsider idag? For flere er ikke dette akkurat noe nytt, men det fikk meg til å tenke: Kanskje jeg skulle prøve meg på gullfisk? Tenk dere så god man må bli på shaping etterhvert! ;)
For de av dere dette er helt nytt og overraskende for: med operant betingning og en betinget forsterker kan man få til det meste, både med delfin, gillfisk og hund! Se R2 Fish School!
(for en nærmere titt på enkelt-triksene: velg video i menylinjen!)

Det morsomste er vel kanskje at denne karen tror det hele er filmtriks, det faller han ikke engang inn at dette er lærte triks/arferder!!
MEN på den andre siden: det hadde kanskje ikke jeg gjort heller... hadde jeg ikke vært den nerden jeg er!?! :/

Kom over disse... *humre humre*


mandag 5. mai 2008

Ny lovgivning i Sverige, f.o.m 1Mai 2008

Se de nye reglene i Sverige:

Jordbruksverket, Nya djurskyddsregler för hund och katt

Jeg syntes det er flott at krav til hundehold og dyrets velferd blir spesifisert, og ønsker med dette å gi "tumbs up"!!
Kapittel 2 av den nye forskrivten heter faktisk: särskilda bestemmelser for hållande av hund, og tar for seg nettopp dette! Ingen svensk ny hundeeier kan være i den minste tvil over det minimum som forventes!!
Jeg vil gå så langt som til å påstå vi her i Norge stiller altfor få krav til hundehold, at dyrs rettigheter kunne reguleres i mye større grad en hva det gjøres idag. Mye av hundeholdet blir overlatt hundeeiers egen etikk og moral, noe som for all del fungerer bra for de fleste firbente.. men slettes ikke for alle!
Sverige har altså fra den 1Mai dette året innført enkelte "minstekrav" til hundehold, og får dermed definert "svart på hvitt" hvilke krav som skal- eller bør være oppfylt. Disse kravene tar blandt annet for seg hundens behov for sosial kontakt, mulighet til å kunne utfolde seg på et naturlig vis og bestemmelser i forhold til oppbevaring av hund.
Dette gir tydlige,konkrete regler å forholde seg til, men også gode retningslinjer i forhold til det å praktisere ansvar ovenfor sine dyr!
Kanskje vi også burde få nærmere konkretiseringer av det norske lovverket?

torsdag 1. mai 2008

Åhå.. som vi gleder oss!


Mor:
Black Emac Italian Impression


Far:
Terco de Pichera
Og et av disse nurkene skal hjem til
oss :)
1Mai stevnet i Moss, Valp

0730 hoppet jeg ut av sengen idag, lys våken. Jeg var egentlig ganske spendt, gledet meg! Planen var å møte opp på 1Mai stevnet i Moss før kl 0900, slik at jeg fikk se Anneli og Bart-Marte "in Action", og selvfølgelig fungere som heiagjeng. Marte er en Riesen på akkurat fylte 1 år og dette var hennes lydighetsdebut!
Jeg slang meg i bilen etter en kopp kaffe, men burde skjønt at dette kanskje ikke ble dagen allerede på Svartskogtoppen da det blinket RØDT i fotoboksen! :(
Vel, den følelsen du får idet du registrerer det røde lyset er aldri spesielt hyggelig, men jeg fortsatte nåda... i håp om at det ville bli en trivelig tur uansett!
Jeg hadde igår kveld vært inne på nett men fant ikke noe veianvisning eller adresse til stevneplassen og gikk derfor ut ifra at stevnet foregikk på Kambo. Etter det jeg forsto av hjemmesiden har hundeklubben sin faste treningsplass her. Jeg var inne på gulesider, sjekker hvor Kambo lå og tenkte i mitt stille sinn: Nåja, dette stedet virker jo ikke så stort, det står sikkert noe skilting til stevneplassen, slik det ofte gjør.
Jeg hadde så absolutt rett: Kambo er IKKE et stort sted, men skilting stod det neimen ikke. For å si det på en annen måte har jeg blitt meget godt kjent. Jeg kunne nå kjørt strekningen "Kjøpesenteret" og bompengeringen i BLINDE, jeg syntes stasjonen har et godt utbygget parkeringsanlegg, Kambo skole ligger nydelig til med masser av flott uteareal, det er flere trivelige boligfelt i området, jeg har blitt kjent med Brevik og vet nå hvor schaferhundklubben har hytta si (laaaangt oppe i skogen)!! Men Moss & omeng hundeklubbs treningsplass.....?????
Åhå Grrrrr...., gjett om jeg banna og sværta! 45min brukte jeg på å kjøre fram- og tilbake!
Til slutt måtte jeg bite i det utrolig sure eplet og kjøre hjem. DET var turen sin det- kostet meg kanskje 3000,- kr i fartsbot men fikk virkelig ikke noe annet ut av det en utrolig dårlig humør!! Det er lett å skylde på Moss hundeklubb for dårlig skilting ;)

Når jeg kom hjem hang det en mørk så mørk tordensky over hodet mit.. helt til jeg fikk en telefon av Børge Pettersen fra Kennel Riesen Artic:
VALPENE ER KOMMET OG VI HAR BLITT LOVET EN LITEN GUTT :)

Plutselig ble humøret så MYE bedre :)
Skal legge ut bilde av valper når jeg får tak i dette!

Fortsatt god Maidag alle sammen, jeg håper dere hadde en god debut og en kjempedag Anneli!!